NOOT
een "all in 1" methode voor het 1e jaar AMV
Navigation
Productie en uitgave: Golden River Music
Auteurs: Willy Bauweraerts - Diane Reynders
Illustraties: Tim Acke
Studio-opnames: NacNacStudio


Noot cover……….noot 1 index

Noot is een kleurrijk, aantrekkelijk en kindvriendelijk boek waar de notenleermethode en het werkboek op een prettige manier in 1 deel gebundeld zijn.
Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan elementaire basiskennis- en vaardigheden: lezen, herkennen, correct en netjes schrijven, dynamiek en frasering, tempo, articulatie, kortom muzikaliteit in zijn totaliteit.

Dit wordt bereikt door een waaier aan creatieve mogelijkheden door de variatie in werkvormen zodat elk lesuur een aangenaam lesuur is voor het kind zonder de kwaliteit van de leerinhouden en de doelstellingen uit het oog te verliezen. Er is een bewuste vergelijking gemaakt naar de methodiek van het basisonderwijs.

Elke les volgt zich in een geleidelijk stijgende moeilijkheidsgraad op.

De melodische evolutie vertrekt vanuit ‘sol-mi’ naar ‘la-sol-mi’. Er wordt geopteerd om eerst de lage do aan te leren en vervolgens de hoge do. De lage do is voor het kind een duidelijk steunpunt ( drieklank van do). Met de hoge do erbij heb je mooi het akkoord van do en kun je verder uitbouwen naar do groot.
De drieklank van do blijft bewust en onbewust en herkenningspunt ( kapstok) doorheen NOOT 1. Voor de melodische herkenning vormt de gronddrieklank en de secunde een belangrijk element. Met het steeds afwisselen, spelen met deze noten oefen je zowiezo de terts, kwart,  kwint en het octaaf in.

Eigen creativiteit wordt gestimuleerd door toch tamelijk snel zelf  een ritmische oefening of een melodie te laten improviseren.

Elke taak kan ook als extra oefening gelezen of gezongen worden.
Aandacht wordt er ook geschonken aan eenvoudige meerstemmigheid op verschillende manieren en aan vormbeleving en vormherkenning.

De maat  3/4 en 4/4 kunnen vanaf les 20 geïntegreerd worden.  

De meezing-cd en de kleurrijke tekeningen, met de kat als hoofdfiguur, maken het geheel compleet.
Op de cd vind je eerst de liedjes met tekst terug zodat de leerlingen meer luister- en zangplezier hebben. Vanaf nummer 17 komen de notenleerlessen.
Bij elk begin van een les wordt de juist begintoon gezongen. Het tempo is zo gekozen dat dit voor de leerlingen gemakkelijk haalbaar is. De eerste lesjes zijn ingezongen met de notennamen. (vanaf 17 tot 23).  Dit maakt het inoefenen van het toch totaal nieuwe en nog onbekende materiaal toegankelijker. Eens op het juiste pad gezet, vervalt natuurlijk deze werkwijze.

Op het einde van het boek vind je extra taakbladen. Deze hebben een duidelijk verwijzing naar de lesnummers. Ze kunnen als extra materiaal tijdens de les verwerkt worden of als huistaak meegegeven worden.